Terugverdientijd zonnepanelen

Terugverdientijd zonnepanelen

De aanschaf van zonnepanelen is een investering die zichzelf na enkele jaren moet terugverdienen, zodat je daarna jaren van gratis groene stroom kunt profiteren. Wanneer je een zonnestroomsysteem op je dak wilt laten plaatsen, is het dan ook belangrijk om inzicht te krijgen in de terugverdientijd van het systeem. Na het plaatsen van de zonnepanelen gaat je energierekening direct omlaag, maar hoelang duurt het voordat je hiermee de aanschafkosten hebt terugverdiend? Op deze pagina leggen we je alles uit wat je over de terugverdientijd van zonnepanelen moet weten.

Wat is de gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen?

De terugverdientijd van zonnepanelen hangt af van verschillende factoren. De kenmerken van jouw dak en het systeem zelf bepalen samen hoeveel jaren nodig zijn om je investering terug te verdienen. De belangrijkste factoren zijn natuurlijk de aanschafprijs van de zonnepanelen, de opbrengsten van het systeem (deze zijn weer afhankelijk van o.a. het vermogen van de panelen en de instraling van de zon op jouw dak) en de stroomprijs bij jouw energiemaatschappij. Makkelijk gezegd: Hoe hoger de opbrengst is relatief ten opzichte van de kosten die je moet maken voor de zonnepanelen, hoe lager de terugverdientijd zal zijn. Bij een gemiddeld systeem is de terugverdientijd op dit moment zo’n 7 jaar. Na deze 7 jaar wekken zonnepanelen dus gratis groene stroom op waar je nog tientallen jaren profijt van hebt. 

Terugverdiend in 7 jaar

Na 7 jaar nog jaren 'gratis' stroom

Elk dak en systeem is anders

Terugverdientijd zonnepanelen berekenen

De terugverdientijd van zonnepanelen is voor iedereen anders. Hoewel het gemiddelde een goede indicatie geeft, wil je als huiseigenaar natuurlijk graag weten wat de terugverdientijd is voor jouw systeem. Je kunt de terugverdientijd berekenen door eerst de jaarlijkse besparing te berekenen. Vervolgens deel je de kosten voor de aanschaf van je zonnepanelen door deze jaarlijkse besparing. Hiervoor kun je de volgende formules gebruiken:

1.  Jaarlijkse besparing: De jaarlijkse opbrengst in kWh van jouw zonnepanelen * het tarief per kWh van je energiemaatschappij.

2. De terugverdientijd van jouw zonnepanelen in jaren: De kosten voor jouw zonnestroomsysteem / jouw jaarlijkse besparing

Hieronder gaan we uitgebreider in op de drie belangrijkste factoren die samen bepalen wat jouw terugverdientijd wordt.

Wat zijn de kosten?

Wanneer je een zonnestroomsysteem aanschaft kun je rekenen op een aanschafprijs van enkele duizenden euro’s. Uiteraard hangt de exacte prijs af van vele factoren, zoals het type en aantal zonnepanelen, de leverancier en de rest van de onderdelen van het systeem.  Hoeveel je betaalt voor de zonnepanelen zegt op zichzelf niet veel over de terugverdientijd. Een duurder systeem kan een kortere terugverdientijd hebben dan een goedkoper systeem, als het systeem een hoger rendement haalt. De kosten die je maakt bij de aanschaf vormen wel de uitgangspunt voor de berekening: je weet nu wat je systeem kost en dus hoeveel je in totaal moet besparen om je investering terug te verdienen.

De enige uitzondering hierop zijn eventuele kosten die je na de installatie van je zonnestroomsysteem nog maakt. Een reparatie die buiten de garantie valt of het vervangen van de omvormer zorgt ervoor dat je meer kosten maakt en de terugverdientijd dus toeneemt. 

Opbrengst van jouw systeem

De opbrengst van een zonnestroomsysteem is afhankelijk van meerdere factoren. Op de eerste plaats ben je afhankelijk van het aantal zonuren. Een gegeven waar jij of wij niets aan kunnen veranderen, maar die wel invloed heeft op de opbrengst van een systeem. De oriëntatie en hellingshoek van je dak hebben ook invloed op de opbrengst, evenals de grootte van je systeem. Één van de belangrijkste factoren is echter het vermogen van jouw zonnepanelen. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger de gemiddelde opbrengst van jouw panelen zal zijn. 

Zonnepanelen hebben een gemiddelde levensduur van 25 jaar en uitgaande van een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar kun je dus 18 jaar gratis stroom opwekken. Houd er rekening mee dat de zonnepanelen gedurende de jaren langzaam maar zeker minder stroom zullen opwekken door slijtage. Gemiddeld gezien wekt jouw systeem alsnog
minimaal 83% op na 25 jaar. Het verlies in opbrengst is dus minimaal. Dit heeft verder ook geen invloed op de terugverdientijd omdat het effect van deze degradatie in de eerste 7 jaar te verwaarlozen is, maar dus wel op de
hoeveelheid gratis stroom die je na het terugverdienen nog kunt opwekken.

De stroomprijs en salderen

De stroomprijs en de salderingsregeling hebben ook beide een grote invloed op de terugverdientijd van jouw zonnepanelen. Hoe hoger de stroomprijs van je energiemaatschappij ligt, hoe meer je relatief bespaart door zelf stroom op te wekken en hoe korter de terugverdientijd dus is. Dit bedrag zou je namelijk normaal aan je energieleverancier betalen om stroom af te nemen. De prijs voor terug geleverde energie speelt ook een belangrijke rol als je meer stroom opwekt dan je verbruikt. Dankzij de salderingsregeling wordt de stroom die je opwekt en terug levert aan je energiemaatschappij weggestreept tegen de stroom die je van energiemaatschappij hebt ontvangen. Wanneer je meer opwekt dan verbruikt ontvang je een vergoeding die lager ligt dan de prijs voor geleverde stroom. De prijs per kWh die je vergoed krijgt verschilt per energieleverancier.  Hoe hoger deze prijs is, hoe korter de terugverdientijd van je zonnepanelen is.

De salderingsregeling blijft in ieder geval tot 2023 in de huidige vorm bestaan en zal daarna afgebouwd worden, waardoor de prijs voor terug geleverde stroom steeds belangrijker zal worden bij het berekenen van de terugverdientijd.

Gaat de terugverdientijd van zonnepanelen stijgen?

Het afbouwen van de salderingsregeling heeft als gevolg dat de stroom die je terug levert minder waard wordt. Tot 2023 is deze stroom nog net zoveel waard als stroom die je van de energiemaatschappij ontvangt. Je betaalt gemiddeld 23 cent per kWh en omdat terug geleverde stroom wordt weggestreept tegen ontvangen stroom is de effectieve waarde van deze stroom dus ook 23 cent per kWh. Dit geldt wel alleen tot aan je eigen verbruik. Voor hetgeen je meer opwekt dan je verbruikt ontvang je nu ook al een lagere vergoeding dan die van de salderingsregeling, die verschilt per leverancier. Als straks de salderingsregeling wordt afgebouwd, dan daalt de algehele vergoeding per terug geleverde kWh, dus ook die tot aan je eigen verbruik. Veel mensen vragen zich dus af of de terugverdientijd van zonnepanelen fors gaat stijgen, maar dat valt in praktijk erg mee.                                    Volgens Vereniging Eigen Huis en Milieu Centraal zal de gemiddelde terugverdientijd oplopen naar negen jaar als je in 2031 zonnepanelen aanschaft en dus helemaal geen aanspraak kan maken op de salderingsregeling. Dit komt grotendeels doordat het deel van de opgewekte energie dat je direct in eigen huis gebruikt natuurlijk nog steeds aanzienlijk blijft (en waarschijnlijk zal groeien in de komende jaren). Deze hoef je niet af te nemen van je energieleverancier, wat dus feitelijk een besparing betekent. Daarnaast heb je voor het deel dat je niet direct gebruikt nog steeds de nieuwe lagere terugleververgoeding. 

Tot afbouw salderen: 7 jaar

Na afbouw salderen: 9 jaar

Wat is de CO2 terugverdientijd van zonnepanelen

Met zonnepanelen kun je geld besparen nadat je de kosten van het systeem hebt terugverdiend, maar er kleeft nog een ander groot voordeel aan een zonnestroomsysteem. Doordat jij groene stroom opwekt ben jij niet langer volledig afhankelijk van de grijze stroom van je energiemaatschappij en draag je dus indirect bij aan een lagere CO2-uitstoot. Het gerucht dat soms rond gaat is dat het produceren van zonnepanelen veel energie kost en dat dit niet opweegt tegen de besparing in CO2 die je hiermee doet. Het goede nieuws is dat de energie-terugverdientijd van moderne zonnepanelen op maar twee jaar ligt. Dit betekent dat na deze twee jaar, de zonnepanelen al CO2 neutraal zijn. Elk jaar daarna bespaar je 1.400 tot 1.800 kg CO2.  Een zonnestroomsysteem op je dak levert dus een CO2-besparing op die veel groter is dan de CO2-uitstoot die nodig is om het systeem te produceren en te transporteren.

 

Besparen zonder te investeren

Wist je dat je ook kunt kiezen voor zonnepanelen zonder dat je hoeft te investeren? Wanneer je zonnepanelen huurt betaal je een vast bedrag per maand en bespaar je jaarlijks een mooi bedrag op je energierekening. Bij het huren van zonnepanelen is geen sprake van een terugverdientijd, omdat je in eerste instantie geen kosten maakt. Omdat je in de wintermaanden minder opwekt dan in de rest van het jaar, kan het wel voorkomen dat je in deze maanden meer betaalt voor het huren van de panelen dan dat de besparing je oplevert. Dit verschil wordt in de rest van het jaar ruimschoots gecompenseerd door een hogere opbrengst, waardoor je de kosten die je in de winter hebt gemaakt weer terugverdiend. Wanneer je zonnepanelen bij Solease huurt kun je deze op ieder moment weer overnemen voor een marktconforme prijs.

Vraag een offerte aan en ontvang meer informatie

Wil jij besparen op je energierekening en na een aantal jaar gratis stroom opwekken? Vraag direct een vrijblijvende offerte aan via Dakscanzonnepanelen.nl en ontvang uitgebreide informatie over onder andere de terugverdientijd van jouw systeem.