Salderen zonnepanelen

Salderen zonnepanelen

De salderingsregeling maakt de keuze voor zonnepanelen extra interessant. Dat was al zo toen de salderingsregeling jaren geleden geïntroduceerd werd, maar ook nu en in de toekomst blijft salderen een mooie kans voor huishoudens om ieder jaar te besparen op hun energierekening. Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling waarschijnlijk in stapjes jaarlijks afgebouwd, al is nog niet bekend hoe dit precies in zijn werking gaat. Op deze pagina hebben we de belangrijkste informatie omtrent het salderen met zonnepanelen voor je verzameld. Ontdek wat salderen is, hoe het werkt en welk effect het afbouwen van de salderingsregeling op de toekomst gaat hebben.

Wat is salderen?

De overheid heeft de salderingsregeling in 2004 geïntroduceerd om huishoudens te stimuleren om voor zonnepanelen te kiezen. Het is eigenlijk een vorm van subsidie die de drempel van de hoge aanschafkosten van een zonnestroomsysteem moest verlagen. 

Het principe van salderen is eenvoudig. Wanneer je zonnepanelen meer stroom opwekken dan je verbruikt, kun je dit overschot aan stroom wegstrepen tegen de energie die je van je energiemaatschappij hebt ontvangen. Bij oude systemen loopt de energiemeter terug wanneer je stroom terug levert, moderne, slimme meters registreren hoeveel stroom je terug levert. Het wegstrepen van het overschot tegen hetzelfde tarief als de stroomprijs is wat we salderen noemen. Je energiemaatschappij verrekent dit bij het opstellen van je jaarrekening, je hoeft zelf dus niet in actie te komen om geld terug te vragen.

Salderen = Geld verdienen

100% Salderen tot 2023

Na 2023 stapsgewijs afbouwen

Hoe werkt salderen?

Wanneer er zonnepanelen op je dak liggen, wek je 365 dagen per jaar overdag stroom op. De ene dag is dit meer dan de andere dag, afhankelijk van het aantal zonuren en de stand van de zon. Ondertussen gebruik je ook stroom om de apparaten in huis te kunnen gebruiken. Hierbij geldt net zo goed dat je op de ene dag meer verbruikt dan op de andere dag. Het nadeel: de opbrengst van de zonnepanelen is niet op het verbruik afgestemd. Op een mooie zonnige dag zit je lekker buiten, heb je geen lichten of verwarming aanstaan en is je verbruik dus laag. Ondertussen wekken de zonnepanelen op je dak veel stroom op, waar jij op dat moment dus niets mee kunt. Dit is de stroom die je terug levert aan het net. Je kunt namelijk alleen zonne-energie gebruiken die op dat moment wordt opgewekt. Je energiemaatschappij gebruikt deze stroom weer om andere huishoudens en industrieën van energie te voorzien.

Op momenten dat er weinig zonlicht is, zoals in de winter, op bewolkte dagen en in de avond, is het precies andersom. De opbrengst van het zonnestroomsysteem is laag en je verbruik des te hoger. Je hebt dus meer stroom nodig dan je zelf op kunt wekken. In dat geval ontvang je stroom van je energiemaatschappij om aan je energiebehoefte te voldoen. Op de achtergrond wissel je dus constant stroom uit met je energiemaatschappij. Beide partijen profiteren van dit tweerichtingsverkeer. Om het hele proces overzichtelijk te houden is besloten om de energiemaatschappij de verantwoordelijkheid te geven om deze twee stromen tegen elkaar weg te strepen en jou daarna pas de energierekening te sturen. Is de totale jaaropbrengst van jouw systeem exact gelijk aan het totale jaarverbruik van jouw huishouden? Dan krijg je dus een rekening van €0,-.

Hoe ziet salderen er na 2023 eruit?

Zonnepanelen zijn ondertussen stukken goedkoper dan toen de salderingsregeling werd geïntroduceerd. Daarom wordt vanaf 2023 het salderen met zonnepanelen dan ook stap voor stap afgebouwd. Althans, dat is de bedoeling. Deze kwestie speelt al enkele jaren en ondanks meerdere voorstellen is er nog geen definitief besluit genomen hoe het afbouwen van de salderingsregeling precies vormgegeven gaat worden. Laatste berichtgevingen van het kabinet lijken er zelfs op te wijzen dat de afbouw pas in 2024 van start zal gaan en zal lopen tot 2032.

Het laatste officiële voorstel gaat echter nog uit van een jaarlijkse afbouw van 9% vanaf 2023. Zo zou je dan in 2023 nog 91% van je opgewekte energie kunnen salderen, in 2024 82% en zo door tot in 2030 nog 28% overblijft. In 2031 wordt ten slotte de laatste stap gezet naar 0%. Salderen blijft dus minstens nog 10 jaar bestaan, alleen is het nog niet zeker in welke vorm.

Wat houdt het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling precies in?

Het kabinet is al jaren bezig met het vormen van een plan om de salderingsregeling op termijn af te bouwen. Omdat het salderen flinke voordelen oplevert, wil het kabinet de regeling niet van de ene op de andere dag afschaffen. Door de salderingsregeling ieder jaar een stapje verder af te bouwen, hoopt het kabinet de druk op kleinverbruikers zo laag mogelijk te houden en de overgang naar een salderingsvrij Nederland goed te laten verlopen.

Het wetsvoorstel dat staatssecretaris Wiebes in oktober 2020 indiende, ging uit van de inwerkingtreding van de wet op januari 2023, met een afbouw van 9% per jaar. In 2031 zou volgens dit wetsvoorstel de salderingsregeling volledig afgeschaft worden.

Waarom is het wetsvoorstel nog niet aangenomen?

Het oorspronkelijke wetsvoorstel is controversieel verklaard. Dat houdt in dat het nieuwe kabinet over het voorstel moet beslissen. Dit heeft ertoe geleid dat het haast onmogelijk wordt om de ingangsdatum van 2023 te halen. De netbeheerders hebben namelijk twee jaar nodig om kleinverbruikers ‘een geschikte meetinrichting’ (lees: slimme of digitale meter) aan te bieden. Hoe langer het wetsvoorstel blijft liggen, hoe groter de kans wordt dat de ingangsdatum zal opschuiven.

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius sprak dan ook de verwachting uit dat er ook na 1 januari 2023 nog volledig kan gesaldeerd kan worden. Inmiddels hebben ook ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken geadviseerd om de afbouw in ieder geval uit te stellen tot 1 januari 2024. Daarmee zou dan ook de einddatum van de afbouw opgeschoven worden tot 1 januari 2032. Rob Jetten, de nieuwe minister van Klimaat en Energie, meldde onlangs ook aan de Tweede Kamer dat de afbouw niet meer kan starten op  1 januari 2023 en dat er ook eventuele inhoudelijke aanpassingen aan het wetsvoorstel zullen plaatsvinden. Hij zal de Tweede Kamer hierover in het tweede kwartaal van 2022 verder informeren.

De terugleververgoeding wordt nog belangrijker
Er zullen altijd momenten blijven dat je niet alle opgewekte energie direct in huis kunt gebruiken. Je zult dus altijd een deel terugleveren aan het net. Met het verdwijnen van de salderingsregeling betekent dit echter niet dat dit je helemaal niks meer oplevert. Daarvoor is de terugleververgoeding in het leven geroepen. Deze speelt nu nog niet zo’n grote rol, omdat het niet vaak voorkomt dat je veel meer energie opwekt dan verbruikt. Als de salderingsregeling straks wordt afgebouwd, dan echter wel.

De terugleververgoeding werkt zo: Voor iedere kWh die je terug levert aan het net, ontvang je een vergoeding van je energiemaatschappij. Deze terugleververgoeding ligt momenteel een stuk lager dan de stroomprijs inclusief belastingen. Je ontvangt ongeveer 60% minder voor de stroom die je terug levert dan je betaalt voor de stroom die je ontvangt. Deze vergoeding is dus minder interessant dan de salderingsregeling, maar levert je onderaan de streep toch nog wat op, afhankelijk van de hoeveelheid stroom die je terug hebt geleverd. Wanneer de saldering stopt, zal de terugleververgoeding uiteindelijk bepalen hoeveel je jaarlijks extra bespaart per jaar. Dit natuurlijk naast het feit dat je ook je eigen verbruikt kunt verhogen om zo minder terug te leveren.

In juli 2021 is er een Algemene Maatregel van Bestuur ingevoerd door staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Klimaat en Energie. In deze AMvB is vastgelegd dat de terugleververgoeding minimaal 80% van het leveringstarief moet zijn wanneer de salderingsregeling wordt afgebouwd. Mogelijk kiezen energiemaatschappijen ervoor om de terugleververgoeding nog verder te verhogen, om nog meer klanten met zonnepanelen aan te trekken. Als je zonnepanelen hebt, loont het dus om onderzoek te doen naar de terugleververgoeding van jouw energiemaatschappij. Overstappen zou dan zomaar honderden euro’s per jaar kunnen schelen.

De slimme meter en de afbouw van salderen

Eind 2021 heeft zo’n 80% van de huizen in Nederland een slimme meter. Deze digitale meter wordt op afstand uitgelezen door de energieleveranciers en netbeheerders. Zo’n slimme meter heeft gescheiden telwerken, waarmee zowel de gebruikte als teruggeleverde energie los van elkaar geregistreerd worden. Met een ouderwetse draaischijfmeter kan je overigens ook salderen, tenzij deze is uitgerust met een terugloopblokkering. Een draaischijfmeter draait gewoon terug als je stroom teruggeleverd. Deze meter laat dan ook alleen je netto verbruik zien (gebruikte energie – teruggeleverde energie). Een slimme meter laat precies hoeveel je verbruikt hebt en wat je terug hebt geleverd.

Een van de bepalingen in het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes is dat alle huishoudens verplicht worden om slimme meters te installeren. Momenteel mag je deze nog weigeren, maar wanneer de salderingsregeling wordt afgebouwd is dat niet langer mogelijk. Dit staat vastgelegd in het Klimaatakkoord. De reden daarvoor is als volgt:

Momenteel wordt nog 100% gesaldeerd. Het maakt voor je energiemaatschappij dus niet uit wat de verhouding tussen jouw verbruik en opbrengst is. Ze zijn alleen geïnteresseerd in het getal onderaan de streep. Wanneer de salderingsregeling wordt afgebouwd en je slechts een deel van de teruggeleverde energie kan salderen, moet je energiemaatschappij dus weten hoeveel je exact hebt verbruikt en wat je hebt teruggeleverd. Dit kan alleen met een slimme meter.

Rekenvoorbeeld salderen: voor én na 2023

Voor 2023

Stel: de zonnepanelen op jouw dak wekken 2000 kWh op in een jaar. De helft daarvan gebruik je direct door de apparaten in jouw huis, de andere 1000 kWh gebruik je niet en wordt daardoor teruggeleverd aan het net. Op de momenten dat de zonnepanelen op jouw dak niets of niet voldoende opwekken, maak jij gebruik van stroom van het net. Afgelopen
jaar heb jij op deze wijze 2500 kWh aan stroom van het net gebruikt. De 1000 kWh die je hebt teruggeleverd wordt van deze 2500 kWh afgetrokken. Je betaalt uiteindelijk dus voor 1500 kWh.

Met een gemiddelde kWh-prijs van 24 cent betaal je dus:
1500 * €0,24 = €360 aan je energieleverancier. Als je geen
zonnepanelen zou hebben zou je voor dezelfde 2500 kWh * €0,24 = €600 betalen. Onderaan de streep bespaar je dus €240.
Na 2023

Zoals benoemd wordt salderen met 9% per jaar afgebouwd.  In het eerste jaar na de ingangsdatum kun je nog 91% salderen. Van die 1000 kWh die je terugleverde, mag daardoor nog maar
910 kWh direct van het totaal van 2500 kWh afgetrokken worden. Je betaalt dus voor 1590 kWh. Voor deze 1590 kWh betaal je €381,60 (1590 * €0,24). Voor de overige 90 kWh die je hebt teruggeleverd ontvang je een terugleververgoeding. Deze terugleververgoeding zal een stuk lager zijn dan de vergoeding bij de salderingsregeling, doordat deze exclusief energiebelasting, ODE en BTW is. Eigenlijk krijg je dus nog een ‘kale’ vergoeding per kWh. Hoewel het nog niet duidelijk is hoe hoog deze terugleververgoeding precies zal zijn, en deze ook verschilt per leverancier, rekenen we voor nu even met een terugleververgoeding van 9,2 cent per kWh. Voor de 90 kWh die je niet meer mag salderen, krijg je dan nog €8,28 terug. In totaal betreft je rekening dan dus €381,60 – €8,28 = €373,32. Als je geen zonnepanelen zou hebben zou je voor 2500 kWh nog steeds €600 betalen (zoals in het voorbeeld voor 2023). In dit scenario (jaar 1 na de afbouw) bespaar je onderaan de streep nog €226,68.

De toekomst na salderen: zonnepanelen blijven rendabel

De verwachte afbouw van het salderen is een tegenvaller voor huiseigenaren, omdat de stroom die je terug levert vanaf 2023 minder waard wordt. Dit betekent echter niet dat zonnepanelen geen goede investering meer zijn.

De gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen is nu zo’n 5 tot 7 jaar. Doordat zonnepanelen na 25 jaar nog minimaal 83% van hun oorspronkelijke vermogen leveren, betekent het dat je dus minimaal 18 jaar ‘gratis stroom’ hebt. 
Na de afbouw van salderen loopt de terugverdientijd op tot zo’n 9 jaar in 2031. Hierdoor blijven er nog minimaal 16 jaren aan ‘gratis’ stroom over. Als je gemiddeld gezien uitgaat van een besparing van €600 per jaar na salderen, dan loopt de winst over deze periode dus al snel op tot tienduizend euro.

Daarnaast is de verwachting dat huishoudens de komende jaren steeds meer elektriciteit in huis zullen verbruiken en ook de gemiddelde prijs per kWh verder zal stijgen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een laadpaal voor een elektrische auto en andere elektrische (slimme) apparaten. Als je je verbruik verhoogt op momenten dat de zonnepanelen energie opwekken, maak je nog volop gebruik van de financiële voordelen van zonnepanelen. Deze energie hoef je namelijk niet af te nemen van een energieleverancier en dus ook niet af te rekenen.

Hoe sneller je overstapt op zonnepanelen, des te sneller heb je je investering terugverdient. De investering verdient zichzelf sneller terug als je langer kunt profiteren van salderen. Kies je voor 2024 voor zonnepanelen, dan heb je jouw systeem al terugverdiend voordat de salderingsregeling volledig is afgebouwd. De afbouw van de saldering maakt het juist interessant om zo snel mogelijk op zonne-energie over te stappen, omdat je dan de komende jaren nog maximaal van het salderen profiteert.

 

Wat kun jij besparen?
Dankzij de salderingsregeling kun je jaarlijks flink besparen op je energierekening. Benieuwd hoeveel jij ieder jaar kunt besparen door zonnepanelen op je dak te laten plaatsen en wat het effect van de aanstaande veranderingen zullen zijn? Vraag dan direct een vrijblijvende offerte aan. Experts van Solease zonnepanelen helpen je vervolgens verder en zullen alle vragen beantwoorden.