Subsidie zonnepanelen aanvragen

Zonnepanelen: iedereen wil ze. Jij als huiseigenaar wil ze om de hoge energierekening omlaag te krijgen en flink te besparen en de rest van de wereld ziet zonnepanelen als een mooie kans om van fossiele brandstoffen en daarmee CO2-uitstoot af te komen. Om de verkoop van zonnepanelen op gang te brengen heeft de Nederlandse overheid de aanschaf jarenlang gesubsidieerd. Tegenwoordig zijn er geen landelijke subsidies meer, maar dat betekent niet dat je altijd de volle prijs moet betalen. Zo werken meerdere provincies en gemeenten nog wel met stimuleringsregelingen en zijn er ook andere voordeeltjes die de prijs drukken.

Subsidie voor zonnepanelen in jouw provincie of gemeente

Maximaal besparen tot minstens 2023 (en waarschijnlijk langer)

De meest interessante vorm van ‘subsidie’ op zonnepanelen is de salderingsregeling. Technisch gezien is het geen subsidie, maar een stimuleringsregeling om huizeneigenaren aan de zonne-energie te krijgen. Door te salderen kan je iedere opgewekte kWh wegstrepen tegen de kWh die je van jouw energiemaatschappij hebt ontvangen. Dit betekent dat je voor elke teruggeleverde kWh het tarief inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) krijgt. Dit kun je dus zien als een soort subsidie.  Hierdoor bespaar je flink op je energiekosten. De salderingsregeling zou vanaf 2023 afgebouwd gaan worden, maar door veelvuldige uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel lijkt het erop dat de stimuleringsregeling pas op zijn vroegst vanaf 2024 wordt afgebouwd. Tot die tijd bespaar je maximaal op je energiekosten en ook daarna zijn zonnepanelen nog steeds rendabel.

Extra voordelen die de kosten drukken

Hoewel de overheid geen landelijke subsidie meer geeft voor zonnepanelen, zijn er nog steeds stimuleringsregelingen voor zonnepanelen die de kosten flink kunnen drukken. Zo mag je maximaal €9.000 extra lenen bij het aanvragen van een hypotheek als je een energiezuinige woning koopt of energiebesparende maatregelen treft. Ook kan je €25.000 extra lenen als je het huis een NulopdeMeter-woning maakt. Je huis verbruikt dan evenveel energie als dat je opwekt. Je hypotheekverstrekker zal de extra lening vasthouden totdat je aankoopnota’s kunt overleggen voor de energiebesparende maatregelen. Voor al  deze stimuleringsregelingen geldt wel dat je gezamenlijke inkomen minimaal €33.000 is.

SDE++ subsidie voor zonnepanelen voor bedrijven

De SDE++ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) is in het leven geroepen om bedrijven en (non-)profitinstellingen te stimuleren om de CO2-uitstoot te verminderen. Deze subsidie voor zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen werkt met openstellingsrondes. Ieder jaar kunnen bedrijven gedurende een bepaalde periode de subsidie aanvragen. Er is vooraf een budget vastgesteld, in 2022 zit er €13 miljard in de pot.

Subsidie voor thuisbatterij

De roep om een subsidie voor thuisbatterijen wordt steeds groter. Het stroomnet raakt overvol en als gevolg daarvan schakelen zonnestroomsystemen soms tijdelijk uit om het net niet verder te overbelasten. Met een thuisbatterij kan de druk op het stroomnet verlaagd worden en kunnen huishoudens ook na het afbouwen van de salderingsregeling optimaal gebruik maken van zonne-energie. Vooralsnog blijft het bij een lobby van de netbeheerders, die in de thuisbatterij een goede oplossing zien voor de overbelasting van het net, maar ook in de politiek komt het onderwerp steeds vaker aan bod. Zo hebben de VVD en de ChristenUnie begin 2022 gepleit voor het invoeren van een subsidie van 30 procent op thuisbatterijen. Men heeft het kabinet opgeroepen om voor de zomer van 2022 met een reactie te komen. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.